Usługi geodezyjne i kartograficzne | Mapy | Pomiary

  • mapy do celów projektowych
  • inwentaryzacje powykonawcze
  • tyczenie obiektów i budowli
  • pomiary powierzchni

Geodeta uprawniony mgr inż. Łukasz Skłodowski

kontakt@landservice.waw.pl

+48 512392663