Tyczenie budynku


Tyczenie budynku, wyznaczanie geodezyjne obiektów budowlanych:

  • budynków i budowli
  • uzbrojenia – wody, kanalizacji, gazu, energii i innych…

Tyczenie obiektów budowlanych, tyczenie budynkuGeodezyjne tyczenie obiektów budowlanych w terenie służy przestrzennemu usytuowaniu tych obiektów zgodnie z projektem budowlanym, a w szczególności zachowaniu przewidzianego w projekcie położenia wyznaczanych obiektów względem obiektów istniejących i projektowych oraz względem granic nieruchomości. Wyznaczenie obiektu w terenie następuje przed rozpoczęciem prac budowlanych. Zapewnienie geodezyjnego wyznaczenia obiektów w terenie należy do obowiązków kierownika budowy. Geodeta stwierdza wykonanie powyższych prac wpisem w dzienniku budowy. Do wykonania czynności wyznaczenia obiektu w terenie geodeta potrzebuje projektu budowlanego z planem zagospodarowania działki oraz danych dotyczących granic działki udostępnionych przez Starostwo Powiatowe. Na ich podstawie otrzymuje dane liczbowe potrzebne do wyniesienia projektu w teren.

Tyczenie budynku (wyznaczenie budynku)

, jako obiektu dość skomplikowanego, można wykonać dwojako – przez wyznaczenie obrysu budynku lub osi konstrukcyjnych. Decyzję o tym co geodeta ma tyczyć powinien podjąć kierownik budowy. W przypadku tyczenia osi, inwestor powinien przygotować drewniane ławy, na których geodeta oznaczy osie. W obu przypadkach przed wytyczeniem budynku inwestor powinien zadbać o usunięcie wierzchniej warstwy ziemi (humusu) z placu budowy. Tyczenie budynku należy zlecić geodecie z pewnym wyprzedzeniem dostarczając plan zagospodarowania działki oraz rzut parteru z projektu budynku.

Po wytyczeniu budynku do odpowiedniego Starostwa przekazuję się dokumentację, na podstawie której na mapie zasadniczej pojawia się projektowany budynek, a w ewidencji gruntów dla przedmiotowej działki użytek „Bp”.

Cena: wartość usługi będzie zależała od lokalizacji obiektu oraz nakładów prac.