Mapa do celów projektowych


Mapa do celów projektowych

dla inwestycji: budynki i budowle, przyłącza, sieci uzbrojenia terenu, drogi, tereny zielone i inne…

mapa do celów projektowychKażda inwestycja budowlana zaczyna się od zlecenia geodecie wykonania aktualnej mapy. Mapa do celów projektowych ta jest bazą, na której opierają swoje działania w dalszych etapach prac projektanci i architekci. Mapa do celów projektowych sporządzana jest na bazie mapy zasadniczej prowadzonej przez starostwa powiatowe. Oprócz terenu inwestycji obejmuje ona również pas otaczający ten teren, najczęściej o szerokości 30 m. Treścią opracowania kartograficznego poza elementami stanowiącymi treść mapy zasadniczej są również linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, zieleń wysoka, a także usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta. Ujawnia się również na mapie służebności gruntowe i użytki gruntowe niewykazane w Ewidencji Gruntów i Budynków. Dla działek budowlanych wykonuje się mapy w skali 1:500. Czas oczekiwania na mapę do celów projektowych wynosi około 1 miesiąca od dnia złożenia przez geodetę dokumentacji do starostwa.

W ofercie również: mapa do celów projektowych w postaci numerycznej.

Koszt:

  •  wycena indywidualna

Koordynuję również uzgodnienia dokumentacji projektowej (zudp)

Przy inwestycjach dotyczących sieci uzbrojenia terenu inwestor (lub projektant) ma obowiązek wystąpić o uzgodnienie projektu na tzw. Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym. Zazwyczaj wiąże się to z koniecznością przekazania do wydziału geodezji opracowanej geodezyjnie trasy projektowanej sieci.  Aby uniknąć niepotrzebnych błędów warto zlecić koordynację takiego uzgodnienia geodecie. Projekt wniesiony na mapę do celów projektowych wraz z odpowiednią dokumentacją trafia na naradę, podczas której reprezentanci różnych branż i organów opiniują usytuowanie projektowanego obiektu. W ciągu 14 – 30 dni od złożenia dokumentacji wydawana jest mapa z klauzulami narady.

Koszt:

  • 105 zł przyłącze / 150 zł sieć (1 rodzaj) + wynagrodzenie geodety uzależnione od wielkości obiektu.