Oferta

Usługi geodezyjne


Mapa do celów projektowych
Mapy d/c projektowych budynku, mapy d/c projektowych uzbrojenia terenu, uzgadnianie projektów w ZUDP

 

Tyczenie budynku
Wytyczenie geodezyjne budynków i budowli, granic działek, uzbrojenia – wody, kanalizacji, gazu, energii i innych…

Inwentaryzacja powykonawcza
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza budynków, budowli, uzbrojenia: wody, gazu, kanalizacji, energii i innych.

 

Pomiar powierzchni użytkowej
Realizujemy pomiary i obliczenia powierzchni użytkowych.

Inne usługi specjalistyczne
Pomiary powierzchni użytków rolnych, inwentaryzacje zieleni z oceną stanu zdrowia drzewostanu.

 

Geodezja podwykonawstwo
Podwykonawstwo obejmuje m. in. aktualizacje map, mapy numeryczne, opracowania kameralne.